Branschrekommenderad skola

BYN erbjuder gymnasieskolor med bygg- och anläggningsprogrammets inriktningar Anläggningsfordon, Husbyggnad samt Mark- och anläggning en kvalitetsmärkning. Skolor som uppfyller kriterierna bedöms ha förutsättningar att ge grundläggande yrkesutbildning som uppfyller byggbranschens krav, och blir branschrekommenderade.

Syftet med Branschrekommenderad skola är att tydliggöra branschens prioriterade förväntningar
på skolor som utbildar för BYNs yrken och bidra till utveckling av utbildningen så att alla elever kan få utbildning med bra kvalitet.

Kriterier för en väl fungerande bygg-, anläggnings och maskinförarutbildning
Fr.o.m. januari 2015 gäller nya kriterier, som dels består av krav som ska uppfyllas för att skolan ska bli godkänd och dels rekommendationer av utvecklingskaraktär, vilka anges i anslutning till informationen om skolan. Kriterierna rör t ex områden som programråd, samverkan med branschen, lokaler, utrustning, APL, arbetsmiljö och lärartäthet. 

Programrådet på skolor som är branschrekommenderade ska minst en gång per år gå igenom enkätfrågorna för att säkerställa att alla kriterier är uppfyllda.  
 
Tidsbegränsat
För de skolor som ansöker om branschrekommendation, är det den termin de blir branschrekommenderade samt de fyra nästkommande terminerna som rekommendationen gäller. 
 
Förnyelse
När branschrekommendationen ska omprövas efter två år kommer beslutet om förlängning i ytterligare en tvåårsperiod fattas av BYN-regionen under förutsättning att skola uppfyller alla kriterier. Finns det brister måste en ny ansökan via BYNs kansli göras.