Skolor branschrekommenderade före 2015

BYNs styrelse har beslutat att de skolor, som branschrekommenderats enligt de kriterier som gällde 2011-2014 ska ansöka om förnyelse av branschrekommendationen. BYNs kansli kommer att skicka ut underlag för ny ansökan i god tid innan skolan ska lämna in en ny ansökan.

 Här hittar du Tidplanen för förnyelse

Om du har frågor vänligen kontakta:

brs@byn.se

 

Carina Sköld
08-564 881 61
carina.skold@byn.se

Ingemar Klaesson
08-564 881 64
ingemar.klaesson@byn.se