Hur du blir branschrekommenderad skola

För att bli branschrekommenderad gymnasieskola fyller du i den ansökningsblankett som finns i rutan till höger och ansökningsförfarandet sker enligt de steg som föjer nedan.

Ansökan och branschrekommendation

Skolan fyller i ett ansökningsdokument, som finns att ladda ner i rutan till höger, och anmäler
därefter sitt intresse till BYNs kansli: brs@byn.se

Skolans rektor/gymnasiechef får via e-post en länk till en webbenkät.

Skolans rektor/gymnasiechef eller motsvarande ser till att webbenkäten fylls i, skriver ut den och tar upp den för beslut i programrådet. Programrådet ska stå bakom samtliga svar i enkäten.

Skolans rektor/gymnasiechef skickar efter godkännande i programrådet ett mejl till brs@byn.se och meddelar till BYNs centrala kansli att programrådet ställt sig bakom enkätsvaren.

BYNs kansli skickar sedan enkäten till den aktuella BYN regionen för verifiering och godkännande.

BYN regionen bedömer enkätsvaren utifrån den kännedom de har om skolan och att uppgifterna stämmer så långt de känner till. De ska ange eventuella brister, som måste åtgärdas innan skolan kan bli branschrekommenderad. Svaret skickas till: brs@byn.se

Kansliet går igenom enkätsvaren. Är alla kriterier uppfyllda blir skolan branschrekommenderad.

Vad sker när branschrekommendationen är beslutad

En förfrågan om kompletterande uppgifter går ut till skolan via e-post.
De uppgifter som efterfrågas är:
1. Länk till skolans hemsida
2. Information om skolan, max 50 ord
3. Skolans kontaktuppgifter
4. Skolans logotyp bifogas i jpg-format
* Samtidigt skrivs ett avtal i två exemplar som postas till skolan, varav det ena avtalet ska skickas åter till BYN efter påskrift, skickas till: Byggnadsindustrins Yrkesnämnd, Box 42136, 126 15 Stockholm
Skolan är branschrekommenderad 4 terminer plus den termin beslutet om godkännande fattades.
* Då kompletterande uppgifter samt det undertecknade avtalet har inkommit till BYN sker följande:
1. Skolan läggs in som Branschrekommenderad i BYNs register
2. Skolan blir upplagd på www.byn.se
3. Flagga, USB med logon, diplom och 2 affischer skickas till BYN regionen eller skolan. Tidigare branschrekommenderade skolor får endast diplom och affischer.
4. Skolan får tillgång till att beställa fler affischer från BYNs tryckeri Åtta45.

Om du har frågor vänligen kontakta:

brs@byn.se

Carina Sköld
08-564 881 61

Ingemar Klaesson
08-564 881 64