Ebersteinska gymnasiet /Bråvallagymnasiet

Exempel av branschens rekommendationer som Ebersteinska gymnasiet /Bråvallagymnasiet uppfyller:
 • Elevenkäter genomförs och presenteras i samband med programråd.
 • Utbildningspaketet ”Aktiv byggare” används.
 • Aktuella och för utbildningen anpassade läromedel används.
 • Elever som kan och vill delta i yrkestävlingar på skol-, regional eller nationell nivå kan göra det med stöd av skolan.

Följande ”behörighetskurser” vilka är krav från Arbetsmiljöverket, Trafikverket eller branschorganisationer erbjuds eleverna under utbildningen:

 

 • Trafikverkets kompetenskrav nivå 1 & 2
 • Säkra lyft
 • Schakta säkert
 • HLR, hjärt och lungräddning
 • Första hjälpen
 • Kvarts, stendamm
 • Motorkedjesåg
 • Ställningsbyggnad
 • Bultpistol
 • Asbestutbildning 4 h