Fredrika Bremergymnasiet

Exempel av branschens rekommendationer som Fredrika Bremergymnasiet uppfyller:
 • Elevenkäter genomförs och presenteras i samband med programråd.
 • Utbildningspaketet ”Aktiv byggare” används.
 • Aktuella och för utbildningen anpassade läromedel används.
 • Elever som kan och vill delta i yrkestävlingar på skol-, regional eller nationell nivå kan göra det med stöd av skolan.

Följande ”behörighetskurser” vilka är krav från Arbetsmiljöverket, Trafikverket eller branschorganisationer erbjuds eleverna under utbildningen: 

 • Trafikverkets kompetenskrav - nivå 1, Grundkompetens
 • Trafikverkets kompetenskrav - nivå 2, Gäller vid framförande av fordon
 • Säkra lyft
 • Schakta säkert
 • HLR, Hjärt och lungräddning
 • Första hjälpen
 • Transport av farligt gods enligt kraven i ADR-S
 • DOL-utbildning (sprängmedel)
 • Ställningsbyggnad, allmän utbildning
 • Fallskydd