Järfälla gymnasium

Exempel av branschens rekommendationer som Järfälla gymnasium uppfyller:
 • Elevenkäter genomförs och presenteras i samband med programråd.
 • Utbildningspaketet ”Aktiv byggare” används.
 • Aktuella och för utbildningen anpassade läromedel används.
 • Elever som kan och vill delta i yrkestävlingar på skol-, regional eller nationell nivå kan göra det med stöd av skolan.

Följande ”behörighetskurser” vilka är krav från Arbetsmiljöverket, Trafikverket eller branschorganisationer erbjuds eleverna under utbildningen:

 • Ställningsbyggnad, allmän utbildning
 • Säkra lyft
 • Heta arbeten
 • Bultpistol
 • HLR, Hjärt och lungräddning
 • Första hjälpen
 • Motorkedjesåg, enligt AFS 2012:1 §17 samt bilaga B till §17 punkt 1,2 och 8