Nynäshamns gymnasium

Exempel av branschens rekommendationer som Nynäshamns gymnasium uppfyller:
  • Elevenkäter genomförs och presenteras i samband med programråd.
  • Utbildningspaketet ”Aktiv byggare” används.
  • Aktuella och för utbildningen anpassade läromedel används.
  • Elever som kan och vill delta i yrkestävlingar på skol-, regional eller nationell nivå kan göra det med stöd av skolan.

Följande ”behörighetskurser” vilka är krav från Arbetsmiljöverket, Trafikverket eller branschorganisationer erbjuds eleverna under utbildningen:

 

o Ställning

o Säkra lyft

o Heta arbeten

o Bultpistol

o HLR, Hjärt och lungräddning

o Första hjälpen

o Fallskydd

o Energibyggare