Väggagymnasieskola

Exempel av branschens rekommendationer som Väggagymnasieskola uppfyller:
  • Elevenkäter genomförs och presenteras i samband med programråd.
  • Utbildningspaketet ”Aktiv byggare” används.
  • Aktuella och för utbildningen anpassade läromedel används.
  • Elever som kan och vill delta i yrkestävlingar på skol-, regional eller nationell nivå kan göra det med stöd av skolan.

Följande ”behörighetskurser” vilka är krav från Arbetsmiljöverket, Trafikverket eller branschorganisationer erbjuds eleverna under utbildningen:

 

o    Trafikverkets kompetenskrav - nivå 1, Grundkompetens

o    Heta arbeten

o    Ställningsbyggnad, Allmän utbildning

o    Annan behörighetskurs: Hjärt- och lungräddning

o    Motorsåg

o    Säkra lyft