Väsby Yrkesgymnasium

Exempel av branschens rekommendationer som Väsby Yrkesgymnasium uppfyller:
  • Elevenkäter genomförs och presenteras i samband med programråd.
  • Utbildningspaketet ”Aktiv byggare” används.
  • Aktuella och för utbildningen anpassade läromedel används.
  • Elever som kan och vill delta i yrkestävlingar på skol-, regional eller nationell nivå kan göra det med stöd av skolan.

Följande ”behörighetskurser” vilka är krav från Arbetsmiljöverket, Trafikverket eller branschorganisationer erbjuds eleverna under utbildningen:

o Ställningsbyggnad, Allmän utbildning enligt AFS 2013:4

o Säkra lyft

o Heta arbeten

o Liftutbildning - mobila plattformar, LLP 1 - Grundläggande liftutbildningenligt SS-ISO 18878:2013

o Fallskydd

o Bultpistol

o Arbete på väg - steg 1

o Motorsåg steg A enligt AFT 2012:1 § 17 samt bilaga B till § 17 punkt 1,2 och 8