Vallentuna gymnasium

Exempel av branschens rekommendationer som Vallentuna gymnasium uppfyller:
  • Elevenkäter genomförs och presenteras i samband med programråd.
  • Utbildningspaketet ”Aktiv byggare” används.
  • Aktuella och för utbildningen anpassade läromedel används.
  • Elever som kan och vill delta i yrkestävlingar på skol-, regional eller nationell nivå kan göra det med stöd av skolan.

Följande ”behörighetskurser” vilka är krav från Arbetsmiljöverket, Trafikverket eller branschorganisationer erbjuds eleverna under utbildningen:

 

o Första hjälpen

o Säkra lyft

o Motorkjedjesåg

o Bultpistol

o Motorkap

o Motorsåg

o Krantecken

o Säker last och lastkoppling