Alströmergymnasiet

Exempel av branschens rekommendationer som Alströmergymnasiet uppfyller:
 • Elevenkäter genomförs och presenteras i samband med programråd.
 • Utbildningspaketet ”Aktiv byggare” används.
 • Aktuella och för utbildningen anpassade läromedel används.
 • Elever som kan och vill delta i yrkestävlingar på skol-, regional eller nationell nivå kan göra det med stöd av skolan.

Skolan erbjuder följande inriktningar på BA programmet:

 • Husbyggnad
 • Mark- och Anläggning

Följande ”behörighetskurser” vilka är krav från Arbetsmiljöverket, Trafikverket eller branschorganisationer erbjuds eleverna under utbildningen:

 • Ställningsbyggnad, allmän utbildning
 • Säkra lyft
 • Heta arbeten
 • HLR, Hjärt och lungräddning
 • Första hjälpen
 • Liftutbildning - Bom och saxlift (mobila arbetsplattformar)
 • Fallskydd
 • Trafikverkets kompetenskrav - nivå 1, Grundkompetens
 • Trafikverkets kompetenskrav - nivå 2, Gäller vid framförande av fordon
 • Motorkedjesåg, enligt AFS 2012:1 §17 samt bilaga B till §17 punkt 1,2 och 8
 • Schakta säkert
 • Vistelse i spår
 • Härdplastutbildning
 • Utmärkning - Nivå 3