Liljaskolan

Exempel av branschens rekommendationer som Liljaskolan uppfyller:
 • Elevenkäter genomförs och presenteras i samband med programråd.
 • Utbildningspaketet ”Aktiv byggare” används.
 • Aktuella och för utbildningen anpassade läromedel används.
 • Elever som kan och vill delta i yrkestävlingar på skol-, regional eller nationell nivå kan göra det med stöd av skolan.

Följande ”behörighetskurser” vilka är krav från Arbetsmiljöverket, Trafikverket eller branschorganisationer erbjuds eleverna under utbildningen:

 • o Första hjälpen

  o Säkra lyft

  o Heta arbeten

  o Motorkap

  o Krantecken

  o Säker last och lastkoppling

  o ADR-utbildning

  o Säkerhet på väg

  o Hjälp på väg

  o Miljö

  o Mobila arbetsplatsformar