Malmö Lärlingscenter

Exempel av branschens rekommendationer som Malmö Lärlingscenter uppfyller:
  • Elevenkäter genomförs och presenteras i samband med programråd.
  • Utbildningspaketet ”Aktiv byggare” används.
  • Aktuella och för utbildningen anpassade läromedel används.
  • Elever som kan och vill delta i yrkestävlingar på skol-, regional eller nationell nivå kan göra det med stöd av skolan.

Följande ”behörighetskurser” vilka är krav från Arbetsmiljöverket, Trafikverket eller branschorganisationer erbjuds eleverna under utbildningen:

   

o    Säkra lyft

o    Ställningsbyggnad upp till 9 meter

o    Heta arbeten

o    Bultpistol

o    Liftutbildning - bom och saxlift (mobila arbetsplatsformar)

o    Trafikverkets kompetenskrav - nivå 1, Grundkompetens

o    Trafikverkets kompetenskrav - nivå 2, Gäller vid framförande av fordon

o    Motorkedjesåg, enligt AFS 2012:1 §17 samt bilaga B till §17 punkt 1,2 och 8