Marks Gymnasieskola

Exempel av branschens rekommendationer som Marks Gymnasieskola uppfyller:
 • Elevenkäter genomförs och presenteras i samband med programråd.
 • Utbildningspaketet ”Aktiv byggare” används.
 • Aktuella och för utbildningen anpassade läromedel används.
 • Elever som kan och vill delta i yrkestävlingar på skol-, regional eller nationell nivå kan göra det med stöd av skolan.

Följande ”behörighetskurser” vilka är krav från Arbetsmiljöverket, Trafikverket eller branschorganisationer erbjuds eleverna under utbildningen:

 • Ställningsbyggnad, allmän utbildning
 • Heta arbeten
 • Bultpistol
 • HLR, Hjärt och lungräddning
 • Första hjälpen
 • Kvarts, stendamm i arbetsmiljön
 • Asbestutbildning/information - 4 timmar
 • Liftutbildning - Bom och saxlift (mobila arbetsplattformar)
 • Motorkedjesåg
 • Fallskydd
 • Trafikverkets kompetenskrav - nivå 1, Grundkompetens
 • Säkra lyft
 • Schakta säkert
 • Trafikverkets kompetenskrav - nivå 2, Gäller vid framförande av fordon
 • Vistelse i spår
 • Utmärkning - Nivå 3