Öresundsgymnasiet

Exempel av branschens rekommendationer som Öresundsgymnasiet uppfyller:
  • Elevenkäter genomförs och presenteras i samband med programråd.
  • Utbildningspaketet ”Aktiv byggare” används.
  • Aktuella och för utbildningen anpassade läromedel används.
  • Elever som kan och vill delta i yrkestävlingar på skol-, regional eller nationell nivå kan göra det med stöd av skolan.

Följande ”behörighetskurser” vilka är krav från Arbetsmiljöverket, Trafikverket eller branschorganisationer erbjuds eleverna under utbildningen:

 

o    Första hjälpen

o    Ställningsbyggnad upp till 9 meter

o    Bultpistol 

o    Krantecken

o    Säker last och lastkoppling

o    Miljö

o    Annan behörighetskurs: : Auto-cad, Ritn-läsn 2