Sågbäcksgymnasiet

Exempel av branschens rekommendationer som Sågbäcksgymnasiet uppfyller:
  • Elevenkäter genomförs och presenteras i samband med programråd.
  • Utbildningspaketet ”Aktiv byggare” används.
  • Aktuella och för utbildningen anpassade läromedel används.
  • Elever som kan och vill delta i yrkestävlingar på skol-, regional eller nationell nivå kan göra det med stöd av skolan.

Följande ”behörighetskurser” vilka är krav från Arbetsmiljöverket, Trafikverket eller branschorganisationer erbjuds eleverna under utbildningen:

 

o    Första hjälpen

o    Säkra lyft

o    Motorkedjesåg

o    Bultpistol

o    Motorkap

o    Motorsåg

o    Krantecken

o    Miljö