Staffangymnasiet

Exempel av branschens rekommendationer som Staffangymnasiet uppfyller:
  • Elevenkäter genomförs och presenteras i samband med programråd.
  • Utbildningspaketet ”Aktiv byggare” används.
  • Aktuella och för utbildningen anpassade läromedel används.
  • Elever som kan och vill delta i yrkestävlingar på skol-, regional eller nationell nivå kan göra det med stöd av skolan.

Följande ”behörighetskurser” vilka är krav från Arbetsmiljöverket, Trafikverket eller branschorganisationer erbjuds eleverna under utbildningen:

o    Första hjälpen

o    Ställningsbyggnad upp till 9 meter

o    Heta arbeten

o    Bultpistol

o    Krantecken

o    Asbestutbildning/information - 4 timmar enligt AFS