Stjerneskolan

Exempel av branschens rekommendationer som Stjerneskolan uppfyller:
  • Elevenkäter genomförs och presenteras i samband med programråd.
  • Utbildningspaketet ”Aktiv byggare” används.
  • Aktuella och för utbildningen anpassade läromedel används.
  • Elever som kan och vill delta i yrkestävlingar på skol-, regional eller nationell nivå kan göra det med stöd av skolan.

Skolan erbjuder följande inriktningar på BA programmet:

  • Husbyggnad

Följande ”behörighetskurser” vilka är krav från Arbetsmiljöverket, Trafikverket eller branschorganisationer erbjuds eleverna under utbildningen:

  • Ställningsbyggnad, allmän utbildning
  • Säkra lyft
  • Heta arbeten
  • HLR, Hjärt och lungräddning