Dokument A-Ö

Nedan finner du dokument i alfabetisk ordning som finns på BYNs hemsida.

A

Anmälan om lärlingsanställning

Anmälan om lärlingsanställning - ställningsbyggare

Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

Anvisningar till BYNs yrkesutbildningsavtal

Arbetsgivarintyg - feriearbete maskinförare

Arbetskort - anläggnings- och vägarbetare

Arbetskort - beläggningsarbetare

Arbetskort - bergarbetare

Arbetskort - betongarbetare

Arbetskort - golvläggare

Arbetskort - håltagare

Arbetskort - maskinförare

Arbetskort - murare

Arbetskort - plattsättare

Arbetskort - stenmontör

Arbetskort - ställningsbyggare

Arbetskort - takmontör

Arbetskort - träarbetare

Arbetskort - undertaksmontör

Asbest

B

Beställningsblankett distansutbildning 2019

Beställningsblanketet distansutbildning 2019 - mobila maskiner

Beställningsformulär distansutbildning - ställningsbyggare

BYNs anvisningar

BYNs målbeskrivningar

BYNs verksamhetsplan 2018

BYNs verksamhetsplan 2019

C

Checklista för uppföljning av färdigutbildning

D

Distansutbildning beställningsblankett 2019

Distansutbildning beställningsblankett 2019 - mobila maskiner

Distansutbildning beställningsformulär - ställningsbyggare

E

Elektronisk utbildningsbok - manual

Elevenkät - godkända utbildningsgivare

F

Förare och maskiner i bygg- och anläggningsbranschen

G

Godkända utbildningsgivare - elevenkät

Godkända valideringsleverantörer - ansökningsblankett

H

Handledare - checklista för uppföljning av färdigutbildning

Handledare - introduktion färdigutbilding

Handledarfolder - Ett ansvarsfullt uppdrag

I

Introduktion färdigutbildning - handledare

Intyg för praktikarbete

K

Kompetensprov - från ansökan till yrkesbevis

L

Lathund för kompetensprov - från ansökan till yrkesbevis

M

Manual - elektronisk utbildningsbok

Maskin - introduktionsutbildning

Målbeskrivningar BYN

N

Norgeavtalet - Ömsesidigt erkännande av fack- eller yrkesutbildning inom bygg- och anläggningsteknik mellan Sverige och Norge

P

Praktikarbete - intyg

R

Remissvar

S

Skolverkets folder - Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

Ställningsbyggare - Överenskommelse om vuxenlärlingsutbildning för ställningsbyggare

V

Validering - ansökningsblankett för godkända valideringsleverantörer

Validering - information och anvisningar till ansökan

Validering - sammanfattning av riktlinjer

Valideringmanual med riktlinjer för validering

Valideringsmodell 2015-10-14

Verksamhetsplan för BYN 2019

Y

Yrkesutbildningsavtalet

Å

Årsrapport 2017

Statistikbilaga till BYNs årsrapport 2017

Ö

Ömsesidigt erkännande av fack- eller yrkesutbildning inom bygg- och anläggningsteknik mellan Sverige och Norge

Överenskommelse om vuxenlärlingsutbildning för ställningsbyggare