Dokument A-Ö

Nedan finner du dokument i alfabetisk ordning som finns på BYNs hemsida.

A

Anmälan om lärlingsanställning

Anmälan om lärlingsanställning - ställningsbyggare

Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

Anvisningar till BYNs yrkesutbildningsavtal

Arbetsgivarintyg - feriearbete maskinförare

Arbetskort - anläggnings- och vägarbetare

Arbetskort - beläggningsarbetare

Arbetskort - bergarbetare

Arbetskort - betongarbetare

Arbetskort - golvläggare

Arbetskort - håltagare

Arbetskort - maskinförare

Arbetskort - murare

Arbetskort - plattsättare

Arbetskort - stenmontör

Arbetskort - ställningsbyggare

Arbetskort - takmontör

Arbetskort - träarbetare

Arbetskort - undertaksmontör

Asbest

B

Beställningsblankett distansutbildning 2018

Beställningsblanketet distansutbildning 2018 - mobila maskiner

Beställningsformulär distansutbildning - ställningsbyggare

BYNs anvisningar

BYNs målbeskrivningar

BYNs verksamhetsplan 2018

BYNs verksamhetsplan 2019

C

Checklista för uppföljning av färdigutbildning

D

Distansutbildning beställningsblankett 2018

Distansutbildning beställningsblankett 2018 - mobila maskiner

Distansutbildning beställningsformulär - ställningsbyggare

E

Elektronisk utbildningsbok - manual

Elevenkät - godkända utbildningsgivare

F

Förare och maskiner i bygg- och anläggningsbranschen

G

Godkända utbildningsgivare - elevenkät

Godkända validerare - ansökningsblankett

H

Handledare - checklista för uppföljning av färdigutbildning

Handledare - introduktion färdigutbilding

Handledarfolder - Ett ansvarsfullt uppdrag

Handledarkurs - webbaserad

I

Introduktion färdigutbildning - handledare

K

Kompetensprov - från ansökan till yrkesbevis

Kursinnehåll distansutbildning - gemensamma grunder alla

Kursinnehåll distansutbildning - gemensamma grunder hus

Kursinnehåll distansutbildning - gemensamma grunder mobila arbetsmaskiner

Kursinnehåll distansutbildning - gemensamma grunder mobila maskiner, anläggning

Kursinnehåll distansutbildning - gemensamma grunder mobila maskiner, lyft- och anläggningsteknik

Kursinnehåll distansutbildning - grunddel mobila maskiner, kranar

Kursinnehåll distansutbildning - grunddel väg- och anläggning

Kursinnehåll distansutbildning - yrkesdel anläggningsdykare

Kursinnehåll distansutbildning - yrkesdel beläggningsarbetare

Kursinnehåll distansutbildning - yrkesdel betongarbetare

Kursinnehåll distansutbildning - yrkesdel golvläggare

Kursinnehåll distansutbildning - yrkesdel grävlastare

Kursinnehåll distansutbildning - yrkesdel grävmaskin

Kursinnehåll distansutbildning - yrkesdel håltagare

Kursinnehåll distansutbildning - lastmaskin

Kursinnehåll distansutbildning - yrkesdel murare

Kursinnehåll distansutbildning - yrkesdel plattsättare

Kursinnehåll distansutbildning - yrkesdel stenmontör

Kursinnehåll distansutbildning - yrkesdel ställningsbyggare

Kursinnehåll distansutbildning - yrkesdel tak- och tätskiktsmontör

Kursinnehåll distansutbildning - yrkesdel teleskoplastare

Kursinnehåll distansutbildning - yrkesdel tornkran

Kursinnehåll distansutbildning - yrkesdel träarbetare

Kursinnehåll distansutbildning - yrkesdel undertaksmontör

Kursinnehåll distansutbildning - yrkesdel väg- och anläggning

L

Lathund för kompetensprov - från ansökan till yrkesbevis

M

Manual - elektronisk utbildningsbok

Maskin - introduktionsutbildning

Målbeskrivningar BYN

N

Norgeavtalet - Ömsesidigt erkännande av fack- eller yrkesutbildning inom bygg- och anläggningsteknik mellan Sverige och Norge

R

Remissvar

S

Skolverkets folder - Ansvaret för elevernas arbetsmiljö

Statistikbilaga till årsrapporten 2015

Ställningsbyggare - Överenskommelse om vuxenlärlingsutbildning för ställningsbyggare

V

Validering - ansökningsblankett för godkända valideringsutförare

Validering - information och anvisningar till ansökan

Validering - sammanfattning av riktlinjer

Valideringmanual med riktlinjer för validering

Valideringsmodell 2015-10-14

Verksamhetsplan för BYN 2019

Y

Yrkesutbildningsavtalet

Å

Årsrapport 2017

Statistikbilaga till BYNs årsrapport 2017

Ö

Ömsesidigt erkännande av fack- eller yrkesutbildning inom bygg- och anläggningsteknik mellan Sverige och Norge

Överenskommelse om vuxenlärlingsutbildning för ställningsbyggare