Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

I den nya gymnasieskolan 2011 sätts fokus på arbetsmiljö, hälsa & säkerhet. Byggbranschens parter gör nu en långsiktig satsning för att öka kunskaperna och påverka attityderna om hälsa och säkerhet i en positiv riktning.

BYN och Galaxen har tillsammans med ett antal samarbetspartners producerat ett upplägg med syfte att tillföra gymnasieskolan resurser att fokusera på betydelsen av fysisk träning, praktisk ergonomi och säkerhet för framtidens yrkesarbetare.