Distansutbildning

BYNs distansutbildning är en av de utbildningsvägar som BYN erbjuder för att erhålla ett yrkesbevis inom ett av våra yrken.

äljer du att läsa en utbildning på distans, läser du tillsammans med alla lärlingar inom bygg- och anläggninsbranschen gemensam fackteori såsom mätteknik, ritningsläsning, byggnadslära, byggfysik, materialkännedom och arbetsmiljö. Efter den gemensamma fackteorin läser du yrkesinriktad fackteori för det yrke du valt. BYN-regionen ska tillsammans med företaget och lärlingen upprätta en individuell studieplan innan utbildningen påbörjas.

 Introduktionsfilm om distansutbildning