Distansutbildning

BYNs distansutbildning är en av de utbildningsvägar som BYN erbjuder för att erhålla ett yrkesbevis inom ett av våra yrken.

Läs mer om: Distansutbildning

Här finns mer information om distansutbildningar samt beställningsblanketter

När du väljer att läsa en utbildning på distans läser du först gemensam fackteori. Där ingår bland annat mätteknik, ritningsläsning, byggnadslära, byggfysik, materialkännedom och arbetsmiljö. Därefter läser du yrkesinriktad fackteori specifikt för just det yrke du valt.
BYN-regionen du tillhör ska tillsammans med företaget och dig som lärling upprätta en individuell studieplan innan distansutbildningen påbörjas.

Har du frågor om BYNs distansutbildningar, kontakta oss på distans@byn.se

Lär dig mer
Introduktionsfilm från BYNs samarbetspartner Liber:
Om distansutbildning