e-bok

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd beslutade för ett par år sedan att införa en elektronisk utbildningsbok (e-bok) som utfärdas först efter att en anmälan om lärlingsanställninganställning gjorts.

Anmälan om lärlingsanställning

För frågor angående timmar m.m., vänligen kontakta din BYN-region

När du, som blivande byggnadsarbetare/maskinförare, har genomgått en grundutbildning antingen via en gymnasieskola, en godkänd utbildningsgivare eller via en distansutbildning, börjar nästa utbildningssteg – färdigutbildningstiden.

BYN har tagit fram ett material för detta steg, en utbildningsbok samt en folder och en interaktiv information om handledning. Foldern och den interaktiva informationen ”Handledare – ett ansvarsfullt uppdrag” riktar sig till den ansvarige personen på det företag som har dig anställd som lärling. Detta är en satsning för att kvalitetssäkra färdigutbildningstiden för dig som blivande yrkesarbetare.

Handledarmaterialet är till för att underlätta för dig som lärling och för företaget att planlägga, strukturera och följa upp resultaten av den fortsatta yrkesutbildningen. Handledarmaterialet ger tips och instruktioner som företaget och du som lärling har nytta av under färdigutbildningstiden.

Om du som lärling eller din handledare har några frågor eller funderingar kring handledarmaterialet är ni välkomna att kontakta någon i din BYN region eller någon på BYNs kansli.