HåltagareHåltagaren tar hål i olika byggmaterial för t.ex. nya rörledningar genom en ny öppning i en 40 centimeter tjock tegelvägg. Eller att borra hål i väggar och golv av betong med en diamantborr. Håltagaren använder kraftfull, teknisk utrustning som kräver rätt handlag och stor kunskap.

Vad gör en håltagare?

Som håltagare är din arbetsuppgift att ta hål i olika byggmaterial. Borrning, vägg- och golvsågning är idag dina viktigaste uppdrag.

En håltagare använder avancerad teknisk utrustning. Varje del av utrustningen väger inte mycket, men uttagning av t.ex. betongblock är tungt och kräver därför kunskap om tunga lyft.

Borrning med diamantkronor startade i Sverige kring 1960. De allt mer kraftfulla och avancerade maskinerna har gjort att håltagaren numera utför många olika typer av arbeten i byggsektorn.

Som håltagare jobbar du ofta med ombyggnader av hus. Det behövs nya hål när man byter rörstammar, el eller ventilation i äldre hus. Vid ombyggnader kan kök eller badrum placeras i nya lägen eller så ska huset kanske användas för ett annat ändamål. Håltagningar görs också för fönster, dörrar och hissar.

Att vara håltagare är ett rörligt, flexibelt och självständigt arbete där du får uppleva spännande miljöer och se många olika arbetsplatser och industrier. Du åker ofta runt till olika arbetsplatser.

Hur blir du håltagare?

  • Du väljer Bygg- och anläggningsprogrammet och inriktningen Husbyggnad.
  • Efter gymnasieskolan och yrkesexamen från gymnasiet går du vidare till färdigutbildning i ett företag. Färdigutbildningen får du genom en anställning i ett branschföretag och under tiden får du lärlingslön enligt avtal. Du måste själv söka anställning som lärling.
  • Enligt gällande yrkesutbildningsavtal får du ditt yrkesbevis när du kommit upp i 4 800 timmar. Tiden redovisas som timmar från gymnasieskolan (vid fullt studieprogram 2 500 timmar) och lärlingstiden (resterande upp till 4 800 timmar).

Hur genomförs din gymnasieutbildning?

  • Första året läser du delar av de gymnasiegemensamma ämnena och de programgemensamma karaktärsämnena.
  • Karaktärsämnena Bygg och anläggning 1 och 2 ger dig kunskap och orientering om branschens olika yrken så att du lättare ska kunna välja vilket yrke som passar dig bäst.
  • Under utbildningen varvas teoretisk och praktisk utbildning i skolan med utbildning på en arbetsplats, APL.
  • Du ska ha minst 15 veckors APL, Arbetsplatsförlagt lärande, under din utbildningstid.
  • Du kan genomföra Dina studier som gymnasiallärling.

Vill du studera vidare?

BYN rekommenderar att du läser kurserna svenska 2 och 3 samt engelska 6 för att få grundläggande behörighet till högskolestudier. Du har rätt att läsa de kurserna inom ramen för ditt program eller som utökat program. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få reda på vilka kraven är för den utbildning du är intresserad av.