KranförareKranförare är en eftertraktat yrkesgrupp då du kan jobba på byggen, inom industrin och i hamnar. Du kan också vara anställd på ett företag som hyr ut kranar. Tunga lyft innebär alltid en säkerhetsrisk så arbetet ställer stora krav på god koordination och koncentrationsförmåga.

Vad gör en kranförare?

Det finns flera olika slags kranar med olika användningsområden. Tornkran och mobilkran är exempel på kranar som du lastar, lossar och hanterar olika sorters gods med.

Som kranförare kan du arbeta på byggen, inom industrin och i hamnar. I de flesta fall manövrerar du kranen från en hytt uppe i krantornet men kranar kan också fjärrstyras från marken.

Hamnkranar lastar och lossar fartyg och kan förses med olika lyftanordningar för olika ändamål. Inom industrin finns traverskranar som löper på räls.

Som kranförare arbetar du ensam i hytten men står via kommunikationsradio i kontakt med arbetskamrater på bygget, på fartyget eller på marken. Arbetskamraterna kopplar på och av lasten samt ger instruktioner om vart den ska flyttas.

Att lyfta tungt gods med kran kräver stor ansvarskänsla, koncentration och uppmärksamhet. Du ska också ha god syn och koordinationsförmåga.

Resor och arbete på annan ort är vanligt för förare av mobilkranar.

Hur blir du kranförare?

  • Efter gymnasieskolan och yrkesexamen från gymnasiet går du vidare till färdigutbildning i ett företag. Färdigutbildningen får du genom en anställning i ett branschföretag och under tiden får du lärlingslön enligt avtal. Du måste själv söka anställning som lärling.
  • Enligt gällande yrkesutbildningsavtal får du ditt yrkesbevis när du kommit upp i 4 800 timmar. Tiden redovisas som timmar från gymnasieskolan (vid fullt studieprogram 2 500 timmar) och lärlingstiden (resterande upp till 4 800 timmar). Du får din utbildning till kranförare i företaget där du får din lärlingsanställning

Hur genomförs din gymnasieutbildning?

Det bedrivs idag ingen gymnasieutbilning för kranförare.

Vill du studera vidare?

BYN rekommenderar att du läser kurserna svenska 2 och 3 samt engelska 6 för att få grundläggande behörighet till högskolestudier. Du har rätt att läsa de kurserna inom ramen för ditt program eller som utökat program. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få reda på vilka kraven är för den utbildning du är intresserad av.