StenmontörStenmontören monterar sten både inomhus och utomhus. De mest använda materialen är marmor, granit, skiffer och kalksten. Natursten används ofta i offentliga byggnader som hotell, kontor och banker. De vanligaste arbetsuppgifterna är att lägga golv, sätta trappor och montera fasader.

Vad gör en stenmontör?

Som stenmontör bör du ha känsla för mönster, färg och form. Du jobbar i material som marmor, granit och skiffer. 

De vanligaste arbetsuppgifterna är att lägga golv, sätta trappor och montera fasader. Det är ett ganska tungt jobb, men maskiner och lyftredskap underlättar ditt jobb. Idag används vattensågar vilket gör att jobbet inte är så dammigt som förr.

Naturmaterial används allt mer. Framför allt gäller detta vid uppförande av offentliga byggnader, hotell, kontor och banker.

Nyproduktion, renovering och underhåll är vanliga arbetsfält för stenmontörer. Oftast är det små jobb, men det förekommer även större arbeten då man arbetar i lag.

Att arbeta som stenmontör kan i vissa fall medföra resor och övernattningar på annan ort.

Hur blir du stenmontör?

  • Du väljer Bygg- och anläggningsprogrammet och inriktningen Husbyggnad.
  • Efter gymnasieskolan och yrkesexamen från gymnasiet går du vidare till färdigutbildning i ett företag. Färdigutbildningen får du genom en anställning i ett branschföretag och under tiden får du lärlingslön enligt avtal. Du måste själv söka anställning som lärling.
  • Enligt gällande yrkesutbildningsavtal får du ditt yrkesbevis när du kommit upp i 4 800 timmar. Tiden redovisas som timmar från gymnasieskolan (vid fullt studieprogram 2 500 timmar) och lärlingstiden (resterande upp till 4 800 timmar).

Hur genomförs din gymnasieutbildning?

  • Första året läser du delar av de gymnasiegemensamma ämnena och de programgemensamma karaktärsämnena.
  • Karaktärsämnena Bygg och anläggning 1 och 2 ger dig kunskap och orientering om branschens olika yrken så att du lättare ska kunna välja vilket yrke som passar dig bäst.
  • Under utbildningen varvas teoretisk och praktisk utbildning i skolan med utbildning på en arbetsplats, APL.
  • Du ska ha minst 15 veckors APL, Arbetsplatsförlagt lärande, under din utbildningstid.
  • Du kan genomföra Dina studier som gymnasiallärling.

Vill du studera vidare?

BYN rekommenderar att du läser kurserna svenska 2 och 3 samt engelska 6 för att få grundläggande behörighet till högskolestudier. Du har rätt att läsa de kurserna inom ramen för ditt program eller som utökat program. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få reda på vilka kraven är för den utbildning du är intresserad av.