UndertaksmontörUndertak används för ljud- och värmeisolering och för att dölja rördragningar. Det är ett omväxlande inomhusjobb eftersom både arbetsplatserna och de olika typerna av undertaksmaterial varierar. Undertaken är idag oftast lätta men det förekommer även tyngre arbetsmoment.

Vad gör en undertaksmontör?

Undertak används för ljud- och värmeisolering, men också för att ge finare innertak när rördragningar och ventilationstrummor behöver döljas.

Traditionella undertak består av ett bärverk med skivor av pressad mineralull eller kassetter och paneler av aluminium. Uppsättning av elskenor ingår också i arbetet. Ett snyggt undertak höjer hela rummets utseende.

Som undertaksmontör kommer du sent in i byggprocessen. Det är vanligt att jobba med tak 3-4 meter över golvet, t.ex. i skolor, sjukhus och kontor. Men det kan också vara 20 meter upp, som vid ljuddämpning av en industrihall.

Ofta får du ta fantasin till hjälp och se det som en utmaning att dölja alla rör och lufttrummor. Det finns hjälpmedel som underlättar borrning och fästning av bärverk samt tunga lyft.

Du har stor frihet i jobbet. Ofta arbetar man två eller tre i lag. Yrket är omväxlande då du får jobba med många olika undertakstyper.

Hur blir du undertaksmontör?

  • Du väljer Bygg- och anläggningsprogrammet och inriktningen Husbyggnad.
  • Efter gymnasieskolan och yrkesexamen från gymnasiet går du vidare till färdigutbildning i ett företag. Färdigutbildningen får du genom en anställning i ett branschföretag och under tiden får du lärlingslön enligt avtal. Du måste själv söka anställning som lärling.
  • Enligt gällande yrkesutbildningsavtal får du ditt yrkesbevis när du kommit upp i 4 800 timmar. Tiden redovisas som timmar från gymnasieskolan (vid fullt studieprogram 2 500 timmar) och lärlingstiden (resterande upp till 4 800 timmar).

Hur genomförs din gymnasieutbildning?

  • Första året läser du delar av de gymnasiegemensamma ämnena och de programgemensamma karaktärsämnena.
  • Karaktärsämnena Bygg och anläggning 1 och 2 ger dig kunskap och orientering om branschens olika yrken så att du lättare ska kunna välja vilket yrke som passar dig bäst.
  • Under utbildningen varvas teoretisk och praktisk utbildning i skolan med utbildning på en arbetsplats, APL.
  • Du ska ha minst 15 veckors APL, Arbetsplatsförlagt lärande, under din utbildningstid.
  • Du kan genomföra Dina studier som gymnasiallärling.

Vill du studera vidare?

BYN rekommenderar att du läser kurserna svenska 2 och 3 samt engelska 6 för att få grundläggande behörighet till högskolestudier. Du har rätt att läsa de kurserna inom ramen för ditt program eller som utökat program. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få reda på vilka kraven är för den utbildning du är intresserad av.