Körkortsfrågan

Övningskörning inom ämnet anläggningsförare

Skolverket har reviderat föreskriften om ämnesplan för ämnet anläggningsförare i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå (SKOLFS 2011:161).

På uppdrag av regeringen har Skolverket reviderat ämnesplanen för ämnet anläggningsförare och kurserna anläggningsförare 1 och anläggningsförare 2. Revideringen syftar till att göra det möjligt för en skolhuvudman att erbjuda elever övningskörning med personbil och i övrigt få kunskaper som motsvarar kraven för körkortsbehörighet B.

Revideringen innebär inte att skolhuvudmän har möjlighet att examinera elever för körkortsbehörighet B. Detta kan endast ske vid Trafikverket.

Den reviderade ämnesplanen träder i kraft den 1 januari 2014 och kan tillämpas på utbildning som elever påbörjat efter den 1 januari 2013.