Vägen till ditt yrkesbevis

Blivande byggnadsarbetare kan välja tre utbildningsvägar att för att kunna erhålla ett yrkesbevis; antingen genom att gå en gymnasieutbildning eller en vuxenutbildning hos en godkänd utbildningsgivare eller arbeta som traditionell lärling och studera på distans.

Oavsett vilken utbildningsväg du väljer att gå, inleds utbildningen med en grundutbildning.

Efter grundutbildningen följer färdigutbildningen, som förutsätter att du har en lärlingsanställning och utbildningsbok som utfärdas av den BYN-region i det län där du kommer att vara lärling.

Färdigutbildningen varierar beroende på vilket utav BYNs yrken du valt men är normalt mellan två till tre år. När färdigutbildningen avslutas är du berättigad till ditt yrkesbevis. Även detta utfärdas av din BYN-region.

Du kan alltså välja mellan tre vägar för din grundutbildning:

1. Gymnasieskolans bygg- & anläggningsprogram

2. Vuxenutbildning hos en godkänd utbildningsgivare av BYN

3. "Traditionell lärling", dvs ett företag ansvarar för din utbildning och du jobbar hos dem som lärling samtidigt som du studerar BYNs fackteoretiska utbildning på distans.

För din grundutbilding får du tillgodoräkna dig ett antal timmar som varierar beroende på vilken väg du valt men sammanlagt ska du innan du får ditt yrkesbevis ha arbetat:

YrkeTimmar

Bergarbetare, Beläggningsarbetare,   Betongarbetare, Golvläggare, Murare, Träarbetare och Väg- & anläggningsarbetare

Gymnasiegrund: 6.800

Vuxenutbildning: 5.800

Mobila maskiner anläggning, mobila maskiner kranar, Ställningsbyggare*

Gymnasiegrund: 4.800

Vuxenutbildning: 4.200

Håltagare, Plattsättare, Stenmontör, Takmontör, Undertaksmontör

Gymnasiegrund: 4.800

Vuxenutbildning: 3.300

Under färdigutbildningen har arbetsgivaren ett ansvar för att du som lärling får en mångsidig träning i ditt blivande yrke. Du ska få möjligheter att pröva på och fördjupa dig i de arbetsmoment som branschen har fastställt (BYNs målbeskrivningar).

OBS! För att kunna utfärda en utbildningsbok måste företaget vara bundet av kollektivavtal genom medlemskap i BI eller ME, alternativt hängavtal med Byggnads eller SEKO. Det finns också möjlighet för företag inom närliggande yrkesområden att via avtal få utbildningsbok, men det förutsätter att företaget har kollektivavtal inom sitt avtalsområde.