Frågor & Svar

F: Hur får jag en utbildningsbok?
S:
Fyll i "Anmälan om lärlingsanställning".
OBS! För att kunna utfärda en utbildningsbok måste företaget vara bundet av kollektivavtal genom medlemskap i BI eller ME, alternativt hängavtal med Byggnads eller SEKO. Det finns också möjlighet för företag inom närliggande yrkesområden att via avtal få utbildningsbok, men det förutsätter att företaget har kollektivavtal inom sitt avtalsområde.

 

F: Hur beställer jag ett nytt yrkesbevis?
S: En dubblett av ett yrkesbevis kostar 360:-. Du kan själv beställa en dubblett på vår hemsida
https://www.byn.se/eleg-inloggning

F: Jag vill utbilda mig inom ett av era yrken. Hur går jag till väga?
S: Under menyn "Vägen till ditt yrkesbevis" finns de 3 olika vägarna beskrivna.

F: Jag har arbetat en längre tid inom ett av era yrken. Hur ska jag göra för att få ett yrkesbevis?
S: Under menyn "Validering" finns de olika vägarna beskrivna hur du kan erhålla ett yrkesbevis.

F: Jag är anställd som lärling. Vad ska jag ha i lön?
S: På BYNs parters hemsidor finns avtalen som innehåller information om de olika lönestegen.
- 2015 års supplement till Byggavtalet 2010 mellan Sveriges Byggindustrier (sid 8) och Byggnads (sid 8)
- Lärlingar inom dykeri, se 2013 års supplement till Byggavtalet 2010 (sid 5)
- Väg- och banavtalet 2014-16 (sid 24)
- Maskinföraravtalet 2013-16 (sid 41)

F: Jag har utbildning från ett annat land och vill ha ett yrkesbevis. Hur ska jag göra?
S: Under menyn Validering kan du läsa om hur du gör för att ansöka om ett erkännandeintyg.

F: Jag har ett yrkesbevis på hjullastare och vill nu utöka mitt yrkesbevis med fler maskiner. Hur gör jag då?
S: Du kan då gå en s k breddningsutbildning på det företag du idag är anställd på. Information hittar du under menyn Vägen till ditt yrkesbevis.