Elev hos godkänd utbildningsgivare

Du har valt att skaffa dig en byggutbildning hos en utbildningsgivare som är godkänd av BYN. Det tycker vi är jättebra!

BYN skriver avtal med sina godkända utbildningsgivare där vi kommer överens om att de (och vi) ska följa vissa riktlinjer. Vi vill att du får en bra utbildning som blir en viktig grund när du sedan går vidare med din färdigutbildning (lärling med utbildningsbok).

Det BYN och en godkänd utbildningsgivare kommit överens om är bl.a. att det ska finnas resurser för att ge dig utbildning i form av lokaler, utrustning och lärare. Du ska också påminnas om hur viktigt det är med arbetsmiljö och att använda skyddsutrustning. Det ska vara ordning och reda på dina studier och du ska veta var i utbildningen du står just nu och vad du har kvar att lära dig.

Uppstår det några problem vill vi att du i första hand talar med den som är ansvarig för din utbildning men skulle det behövas är du alltid välkommen att kontakta BYN, antingen till BYNs representanter i din region eller till BYNs kansli.

Vi vill också gärna att du fyller i en elevenkät efter utbildningen för att både vi och utbildningsgivaren ska få veta vad du tyckte.