Hur blir man godkänd utbildningsgivare?

Godkänd utbildningsgivare för vuxenutbildning hos BYN kan man bli som kommunal eller fristående skola eller om man har ett utbildningsföretag.

En komplett ansökan ska skickas in till BYNs kansli, Box 421 36, 126 15 Stockholm. Ansökan behandlas sedan löpande av BYNs kansli och vidarebefordras till BYNs AU och berörd BYN-region för yttrande. Handläggningstiden är normalt mellan 2-3 månader och börjar räknas från den dag alla uppgifter som krävs inkommit till BYNs kansli.

Ansökan ska omfattas av följande dokument:

a) Ansökningsblankett

b) Resurs- och utbildningsbeskrivning (fullständigt ifylld enligt BYNs mall)

c) Kopia på yrkesbevis och om detta saknas ett fullständigt CV/Meritförteckning (detta avser varje sökt yrkesutgång, för att styrka behörigheten hos läraren att undervisa i detta yrke)

d) Upprättad utbildningsplan alternativt förteckning över vilka av Skolverkets kurser som ingår i utbildningen för respektive yrke.

OBS! Vi behandlar endast kompletta ansökningar.

En viktig aspekt förutom de rent utbildningsmässiga är de ekonomiska förhållanden som råder hos den sökande utbildningsgivaren. Den som ansöker om godkänd utbildningsgivare ska inte ha några betalningsanmärkningar eller oreglerade skatteskulder. Detta kontrolleras vid inkommen ansökan.

BYN tar ut en avgift för handläggning om 5 000 kr som faktureras efter godkännande. För den som söker ett kompletterande yrke till ett godkännande är kostnaden 1250:- per ny ansökan.
Därtill kommer en årlig avgift om 2 500 kr som faktureras i inledningen av året. I den årliga avgiften ingår bl.a. kvalitetsuppföljning och registerhållning (se även avtal godkänd utbildningsgivare).

Läs informationsbrevet och "Information och anvisningar för ansökan".

Ansvarig för handläggning av godkända utbildningsgivare på BYNs kansli är:

Carina Sköld
carina.skold@byn.se
08-564 881 61