Redan godkänd utbildningsgivare

Information

Sedan 2015-01-01 används endast två ramverk för kursplaner.

Skolverkets kursplaner, här gäller:
Inriktning och fördjupning - Max 1200 studiepoäng

BYN-TYA överenskommelsen om maskinutbildningar, här gäller:
En komplett grundutbildning - 400 studiepoäng sen tillkommer 100 poäng/maskinslag

Som godkänd utbildningsgivare kommer ni inom kort att få ett informationsbrev per post tillsammans med den årliga fakturan. Du hittar också brevet i rutan till höger och ett exempel på hur avtalet kommer att se ut. Det är viktigt att läsa igenom informationen noggrant! Ansökan sker genom en förenklad ansökan och detta ska göras on-line. (Vill du se en sammanfattning/översikt i PDF-format, klicka på länken i rutan.)

Konferens för godkända utbildningsgivare

BYN genomför årligen en konferens för godkända utbildningsgivare. För maskinyrkena hålls denna i samverkan med TYA. Vi kommer i och med nya avtal ställa högre krav på att godkänd utbildninsggivare deltar i denna typ av konferens då det är ett viktigt tillfälle för BYN att förmedla och fånga upp information.

Lärarutbildningar

För nyanställda lärare som kanske inte tidigare kommit i kontakt med BYN erbjuder vi enklare utbildning i "BYN-kunskap", då får man lära sig vad det innebär att vara godkänd utbildningsgivare hos BYN och annat som är kopplat till utbildning och byggbransch. Kontakta BYNs kansli.