Handledare/Företag

Handledare ett viktigt uppdrag

Att handleda en lärling är en viktig och ansvarsfull uppgift. Att få följa med på en lärlingsresa från ”nybörjare” till yrkesarbetare är spännande och stimulerande, en uppgift som en handledare kan behöva få stöd, uppmuntran och hjälp med. Detta gäller oavsett om den som ska handledas är en APL elev (ungdom från en gymnasieskola), gymnasiallärling (ungdom som kommer från en gymnasieskola och är mer än 50 % av sin skoltid på en arbetsplats) eller lärling som gör sin färdigutbildningstid på ert företag.

Oavsett vem du ska handleda så är det viktigt att du förbereder dig på rätt sätt inför ditt uppdrag. På den här sidan har vi samlat det stödmaterial som vi har tagit fram, dels en interaktiv handledarintroduktion, dels ett antal trycksaker som går att beställa kostnadsfritt eller läsa som pdfdokument samt de checklistor som finns i den elektroniska utbildningsboken. Allt vårt material har sin utgångspunkt från en lärling som gör sin färdigutbildningstid – men det går utmärkt att använda sig av detta även som stöd vid handledning av elever (både ungdomar och vuxna).

Yrkesutbildningsansvarig

Som yrkesutbildningsansvarig på ett företag så har du ett mer övergripande ansvar för alla lärlingar på ert företag. Du har också möjlighet att i den elektroniska utbildningsboken bl a lägga upp nya handledare på ert företag. Mer om detta finns att läsa i de manualer som finns tillgängliga för den elektroniska utbildningsboken.