Distansutbildning

BYNs distansutbildning är en av de utbildningsvägar som BYN erbjuder för att erhålla ett yrkesbevis inom ett av våra yrken.

Väljer du att läsa en utbildning på distans, läser du tillsammans med alla lärlingar inom bygg- och anläggninsbranschen gemensam fackteori såsom mätteknik, ritningsläsning, byggnadslära, byggfysik, materialkännedom och arbetsmiljö. Efter den gemensamma fackteorin läser du yrkesinriktad fackteori för det yrke du valt. BYN-regionen ska tillsammans med företaget och lärlingen upprätta en individuell studieplan innan utbildningen påbörjas.

I distansutbildningen samverkar vi med flera olika partners:

  • För bygg och anläggning är det i huvudsak Liber förlag AB
  • Undantaget ställningsbyggarna som får sin utbildning genom Ställningsakademin (STIB)
  • För maskinförarna med vissa begränsningar mot kranarna ME-skolan som är vår leverantör
  • För mobil- och tornkran har vi valt att jobba med branschföreningen Mobilkranföreningens utbildning