Distansutbildning för ställningsbyggare

Branschorganisationen STIB är leverantör av en distansutbildning genom www.stallningsakademin.se . Utbildningen fyller alla krav som BYN och Arbetsmiljöverket ställer på teoretisk utbildning för en ställningsbyggare.

Kurserna som ingår i ett komplett utbildningspaket är:

  • Introduktionsutbildning (gratis)

  • Allmän ställningsutbildning 2-9 m enligt AFS 2013:4 (yrkesdel 1, 890:- exkl. moms)
    OBS! Denna del måste vara klar och godkänd senast  6 månader efter anställningsdatum.

  • Gemensamma grunder alla och gemensamma grunder hus (krav från BYN för att få ut yrkesbeviset, 890:- exkl. moms/del)

  • Särskild utbildning (yrkesdel 2+3, 7950:- exkl. moms) där del 3 är avslutande lärarledd internatvecka.
    OBSERVERA ATT: kostnader för resa, kost och logi inte ingår i kursavgiften.
    Rekommenderat är att man genomför särskild utbildning ca 1-1/2 år / eller 1800-2700-timmar in i utbildningen.