Regler för distansutbildningen

Nedan finner ni de regler som gäller för lärlingar som läser fackteoretisk utbildning på distans.

Dessa regler gäller från 2012-01-01 och gäller alla elever, oavsett när utbildningen påbörjades.

Utbildningspaketet består av två delar, grunddel och yrkesdel. Du har 12 månader på dig att göra klart grunddelen i utbildningen och 6 månader på dig att göra klart yrkesdelen. 

I samråd med din kontakt på ditt regionala BYN kontor kommer ni överrens om vilken/vilka delar av utbildningspaketet du behöver läsa för att du skall kunna erhålla ett yrkesbevis inom ditt valda yrke. När utbildningen är registrerad kommer du att få ett slutdatum på när din utbildning måste vara klar.

Distansutbildningen består av instuderingsmaterial som du får skickat till dig. Utbildningen är indelad i olika moment, med uppdrag knutna till dessa moment som du skickar in för rättning till din webblärare. Uppdragen kan skickas in per post, eller lämnas in elektroniskt via nätet. 

Du får upprättat en utbildningsplan som finns tillgäglig via inloggning på Hermods utbildningsplattform NOVO, där det tydligt framgår när utbildningen skall vara klar, hur du ligger till i din utbildning, vilka uppdrag som är inlämnade och rättade och du får även reda på om du halkar efter i din utbildning.  

Skulle det vara så att du inte håller din tidsplan på utbildningen blir utbildningen inaktiverad och nedanstående regler gäller då:

Inaktiverad
Om utbildningen inte är slutförd när slutdatum nås blir distansutbildningen inaktiverad.

Sista chansen
Du kan få sista chansen om du inom tre månader efter att din utbildning inaktiverats kontaktar BYNs kansli eller Hermods. Utbildningen aktiveras igen och du måste inkomma med minst 1 uppdrag/månad för att slutföra utbildningen.

Låst
Om utbildningen inte slutförs efter en inaktivering sker en låsning.

Upplåsning
Kontakt med BYNs kansli inom 6 månader efter låsning krävs för att upplåsningen ska kunna genomföras. Utbildningen låses upp efter att en avgift på 1.750 kr betalas och tidsplan om 1 uppdrag/månad upprättas.

Avslutad
Om en utbildning är avslutad går den inte att låsa upp. Utbildningen blir avslutad om den inte slutförs efter att den blivit låst.