Kompetensprov

Kompetensprov kan genomföras av den som ska ha sina kunskaper validerade. Till exempel den som arbetat i något av branschens 15 yrken (som erbjuder möjlighet till kompetensprov) utan en egentlig grundutbildning eller för den som har en utbildning från annan skola/bransch. Provet genomförs för att testa av kunskap där grundutbildning saknas.

Anmälan

För att avlägga ett kompetensprov ska den som genomför provet kunna visa på arbetad tid i yrket i nivå med nedanstående tabell. En provavgift/prov (elektroniskt prov 1.600:- och pappersprov 2.100:-) kommer att faktureras den som vill göra provet och fakturan ska vara betald innan provtillfället bokas. I denna avgift ingår ett antal testprov, 1 ordinarie prov samt utfärdande av eventuellt yrkesbevis efter godkänt prov.

Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten och klicka på "Skicka", blanketten skickas då till BYNs kansli för registrering. Ansökningsblanketten ska kompletteras med kopior av anställningsintyg/arbetsgivarintyg i nivå med vad avtalet kräver (se nedanstående tabell) som skickas in till:
Byggnadsindustrins Yrkesnämnd
Carina Sköld
Box 42136
126 15 Stockholm

Eller mailas till: kompetensprov@byn.se

OBS! Din ansökan är giltig 1 år från ankomstdatum och provet ska därför vara genomfört inom 1 år. Är detta inte gjort anses ansökan som förfallen och ingen ersättning kommer att återbetalas.

Då fakturan är betald och intyg på arbetade timmar i yrket har skickats in till BYNs kansli så är du berättigad att boka tid för det riktiga provet. OBS! Du måste själv kontakta oss för att boka ditt prov.

Provet

Provet är på svenska och består av 140 flervalsfrågor där du väljer mellan två till fem olika svarsalternativ där endast ett svar är rätt. Provet är uppdelat i två delar. En gemensam del med frågor som är lika för alla yrken i byggbranschen (70 st) samt en del för ditt yrke (70 st). För att man ska uppnå resultatet godkänt krävs att provtagaren når ett minimum av 65 % rätt på provet och ett resultat på 50% eller mer på samtliga delavsnitt.

För yrkena Beläggningsarbetare, Stenmontör och Undertaksmontör kvarstår ett prov av äldre modell där mängden frågor varierar från yrke till yrke. Målet är att även dessa yrken ska ersättas av det nya provsystemet. Dessa prov finns idag enbart som papperprov och kan ej göras på arbetsplatsen utan enbart på av BYN anvisad plats.

Provet administreras av BYNs kansli. Har du frågor och funderingar når du oss på e-postadressen kompetensprov@byn.se eller telefon 08-564 881 60.

Tid i yrket

Bergarbetare, Beläggningsarbetare, Betongarbetare, Golvläggare, Murare, Träarbetare och Väg- & anläggningsarbetare

10 000 timmar

Mobila maskiner anläggning, mobila maskiner kranar

8 000 timmar

Håltagare, Plattsättare, Stenmontör, Ställningsbyggare*, Takmontör, Undertaksmontör

6 000 timmar

*För ställningsbyggarna krävs även intyg på genomförd utbildning enligt AFS 2004:4 Bil 5 Särskild utbildning.