Testa-dig-själv

För att öva inför proven i de fall där den nya typen av prov finns gäller ett system som kallas TDS (Testa-dig-djälv). Dessa prov är miniatyrer av det riktiga provet och omfattar för yrket samtliga avsnitt men endast totalt 40 frågor.

Det finns 10 st olika TDS-prov och varje prov kan göras 10 gånger.  Provresultat ges endast i form av antal rätt och inget facit finns att ladda ner. Tanken är att man läser på där resultatet ligger under eller strax över 50 % för att sedan göra om provet till dess att man når ett godkänt resultat. Frågorna i testa-dig-själv proven är hämtade från de riktiga proven.

Anmälan till TDS ska göras i samband med anmälan till att avlägga ett kompetensprov (TDS-prov kan endast göras efter att din anmälan till komptensprov registrerats). För att du ska kunna göra TDS krävs att du har en giltig e-postadress samt tillgång till en dator med programmet Adobe acrobat reader installerat. Detta är ett gratisprogram, och kan laddas ner här. Dina inloggningsuppgifter skickas till den e-postadress du angett. Med lösenordet loggar du sedan in i BYNs provportal http://byn.provbanken.com

Obs! Inga resultat sparas i provportalen.

Efter ett godkänt resultat på det riktiga provet stängs automatiskt åtkomsten för fler TDS prov i det givna yrket.