Lärare/SYV

Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) har tagit fram en broschyr, Bygg din framtid, där du kan läsa om de skiftande och spännande yrken som finns i Bygg- och anläggningsbranschen. Yrkesambassadörer berättar om sina yrken och du får även veta vilken gymnasieinriktning man ska välja för respektive yrke.

Broschyren finns i två olika varianter och kan beställas via BYNs e-handelsportal.

Filmen Bygg din framtid är i första hand framtagen som en inspirationsfilm för målgruppen – blivande gymnasielever.