Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

I gymnasiereformen GY11 sattes fokus på arbetsmiljö, hälsa & säkerhet. Byggbranschens parter gör nu en långsiktig satsning för att öka kunskaperna och påverka attityderna om hälsa och säkerhet i en positiv riktning.

Galaxen Bygg verkar för att öka kunskaperna om arbetsmiljö och hälsa i byggbranschen. De träffar flertalet av alla elever i gymnasiets byggprogram varje år för att informera om arbetsmiljö, säkerhet och hälsa. Detta är ett branschinitiativ som innebär en förstärkning av byggutbildningen och syftar till att öka ungas kunskaper och förutsättningar för god hälsa och ett hållbart arbetsliv i byggbranschen.

BYN och Galaxen Bygg har tillsammans med ett antal samarbetspartners producerat ett upplägg med syfte att tillföra gymnasieskolan resurser att fokusera på betydelsen av fysisk träning, praktisk ergonomi och säkerhet för framtidens yrkesarbetare.