Nya Glasögon

Yrkeslärarutbildning inom hållbart byggande och energieffektivisering 

 

Vi måste minska vår energiförbrukning i Sverige. Uppvärmning och drift av fastigheter och bostäder står för ca 38 procent av vår energiförbrukning. Enligt EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda ska alla nya byggnader senast 31 december 2020 vara så kallade nära-noll-energibyggnader (NNE). Genom bättre kunskap om nya energibesparande material och metoder genom hela byggprocessen kan vi bygga energisnålare fastigheter.

 

Energimyndigheten: ”Sverige har som mål att halvera energianvändningen i bebyggelse till år 2050. Redan 2020 ska all nybyggnation vara nära-nollenergibyggnader och energianvändningen efter större renoveringar ska reduceras. Hela branschen ska ställas om till ett mer energieffektivt byggande. För att lyckas med det behövs mer kunskap.”

Genom att gå utbildningen Nya Glasögon får yrkeslärarna kostnadsfri kompetensutveckling, förslag på metodik och tips på läromedel för att genomföra och utveckla undervisningen inom områdena hållbart byggande och energieffektivisering. Detta stämmer väl med intentionerna i Skolverkets styrdokument för de tre yrkesprogrammen, Bygg-, VVS & Fastighet- samt El- och energi.

Anmäl dig genom att klicka på ANMÄLAN

 

Ny utbildningsomgång under hösten 2017 på följane orter:

Datum för utbildningens dag 1.

- Uppsala 7 november 2017, Scandic Uppsala Nord

- Jönköping 14 november 2017, Scandic Elmia

 

Datum för utbildningens dag 2 och 3.

- Uppsala 16-17 januari 2018, Scandic Uppsala Nord

- Borås 30-31 januari 2018, Scandic Plaza

 

 

Anmäl dig genom att klicka på ANMÄLAN

 

Utbildningen Nya Glasögon är avgiftsfri men eventuella kostnader för resor, boende och vikarie får skolan själv stå för. 

MEN nu finns ett statsbidrag att söka för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen. Där kan man söka ersättning för resor, boende och vikarier för de lärare man skickar på kompetensutveckling. Det ger möjlighet till helt kostnadsfri fortbildning av yrkeslärarna.
Mer information om statsbidraget finns att läsa HÄR

 

För mer information kontakta projektledare Magnus Nordin
tel: 0720-791368