Vägen till yrkesbevis

Blivande yrkesarbetare (byggnadsarbetare) har tre utbildningsvägar att gå för att kunna erhålla ett yrkesbevis; antingen via en gymnasieskola, en godkänd utbildningsgivare eller via en distansutbildning.

Oavsett vilken utbildningsväg du väljer att gå, inleds utbildningen med en grundutbildning.

Efter grundutbildningen följer färdigutbildningen, som förutsätter att du har en lärlingsanställning och utbildningsbok utfärdad av BYN-regionen.

Färdigutbildningen varierar mellan ett och ett halvt till två och ett halvt år. När färdigutbildningen avslutas är du berättigad till ditt yrkesbevis.

Yrkesbevis utfärdas baserat dels på en formell grundutbildning;

1. Gymnasieskolans byggprogram eller fordonsprogram

2. BYNs fackteoretiska utbildning (distansutbildning)

3. Utbildning hos en av BYN godkänd utbildningsgivare (exempelvis vuxenutbildning eller arbetsmarknadsutbildning).

och dels på ett antal utbildningstimmar som anställd lärling med tiden registrerad i en utbildningsbok, enligt nedanstående tabell.

Tabellen nedan visar hur många utbildningstimmar som du ska uppnå för att få ett yrkesbevis. Under färdigutbildningen har arbetsgivaren ett ansvar för att lärlingen får en mångsidig yrkesträning. Lärlingen ges möjligheter att pröva på och fördjupa sig i de arbetsmoment som branschen har fastställt (BYNs målbeskrivningar).


YrkeTimmar

Bergarbetare, Beläggningsarbetare, Betongarbetare, Golvläggare, Murare, Träarbetare och Väg- & anläggningsarbetare

Gymnasiegrund: 6.800

Vuxenutbildning: 5.800

Mobila maskiner anläggning, mobila maskiner kranar, Ställningsbyggare*

Gymnasiegrund: 4.800

Vuxenutbildning: 4.200

Håltagare, Plattsättare, Stenmontör, Takmontör, Undertaksmontör

Gymnasiegrund: 4.800

Vuxenutbildning: 3.300

OBS! För att kunna utfärda en utbildningsbok måste företaget vara bundet av kollektivavtal genom medlemskap i BI eller ME, alternativt hängavtal med Byggnads eller SEKO. Det finns också möjlighet för företag inom närliggande yrkesområden att via avtal få utbildningsbok, men det förutsätter att företaget har kollektivavtal inom sitt avtalsområde.