BeläggningsarbetareBeläggningsarbetare bygger, underhåller och reparerar vägnät, broar, tunnlar och viadukter. Det är ett utomhusjobb med ständigt nya arbetsplatser. Du kan jobba i statliga, kommunala och privata företag.

Vad gör en beläggningsarbetare?

Som beläggningsarbetare, allmänt kallad asfaltsläggare, bygger, underhåller och reparerar du vägnät, broar, tunnlar och viadukter. Det här är ett yrke där utveckling av teknik och arbetsmiljö går hand i hand. Idag finns det heldatoriserade asfaltverk som styrs från miljösäkrade kontrollrum, laserstyrda utläggningsmaskiner och förarhytter med luftkonditionering. Asfalten dimensioneras med mikroprecision med hjälp av datorstyrda provningsutrustningar.

Du kan arbeta med utläggning eller tillverkning. Inom utläggning finns många typer av beläggningar. Allt från ytbehandling där stenmaterial och bindemedel sprids var för sig, till utläggning av varm massa med asfaltutläggare. Du kan även arbeta med avancerade metoder och utrustning för upprivning och omblandning (remixing) av asfalt direkt på vägen. På tillverkningssidan finns både stationära och flyttbara asfaltverk samt tillverkningsenheter för kall asfaltmassa.

Hur blir du beläggningsarbetare?

  • Du väljer Bygg- och anläggningsprogrammet och inriktningen Mark och anläggning.
  • Efter gymnasieskolan och yrkesexamen från gymnasiet går du vidare till färdigutbildning i ett företag. Färdigutbildningen får du genom en anställning i ett branschföretag och under tiden får du lärlingslön enligt avtal. Du måste själv söka anställning som lärling.
  • Enligt gällande yrkesutbildningsavtal får du ditt yrkesbevis när du kommit upp i 6 800 timmar. Tiden redovisas som timmar från gymnasieskolan (vid fullt studieprogram 2 500 timmar) och lärlingstiden (resterande upp till 6 800 timmar).

Hur genomförs din gymnasieutbildning?

  • Första året läser du delar av de gymnasiegemensamma ämnena och de programgemensamma karaktärsämnena.
  • Karaktärsämnena Bygg och anläggning 1 och 2 ger dig kunskap och orientering om branschens olika yrken så att du lättare ska kunna välja vilket yrke som passar dig bäst.
  • Under utbildningen varvas teoretisk och praktisk utbildning i skolan med utbildning på en arbetsplats, APL.
  • Du ska ha minst 15 veckors APL, Arbetsplatsförlagt lärande, under din utbildningstid.
  • Du kan genomföra Dina studier som gymnasiallärling.

Vill du studera vidare?

BYN rekommenderar att du läser kurserna svenska 2 och 3 samt engelska 6 för att få grundläggande behörighet till högskolestudier. Du har rätt att läsa de kurserna inom ramen för ditt program eller som utökat program. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få reda på vilka kraven är för den utbildning du är intresserad av.