Bergarbetare

Bergarbetaren är en av de första på byggarbetsplatsen och skapar förutsättningar för husbyggen, nya tunnlar och vägnät. Bergarbetaren borrar, spränger, lastar ut och kontrollerar så att bergbitar inte kan falla ner. Som bergarbetare har du kunskap både om bergteknik och avancerade maskiner.

Vad gör en bergarbetare?

Berg är det bästa underlaget för att anlägga hus, broar och andra tunga konstruktioner. Oftast måste dock bergets nivå anpassas till den byggkonstruktion som ska uppföras. För att få rätt höjd m m måste delar av berget sprängas eller borras bort. Som bergarbetare har du kunskap om bergets egenart och kan avgöra hur arbetet bäst ska utföras, t ex vilken mängd laddning som behövs vid sprängning. För att ansvara för sprängningar krävs dock en vidareutbildning (sprängkort).

Utsprängda och krossade massor fraktas vanligen bort och kan användas som utfyllnad och material vid olika anläggnings- och vägarbeten.

Efter sprängning måste berget ”skrotas”. Du ser till att all sten verkligen har lossnat, att inga lösa bergdelar sitter kvar som kan ramla ner. Ibland behöver också berget förstärkas.

Som bergarbetare jobbar du i nära samarbete med anläggare och maskinförare och många gånger utför du vissa av deras arbetsuppgifter själv. Maskinteknik är ett ämne som ingår i bergarbetarens utbildning.

Bergarbetare är ett utpräglat utomhusjobb som sker både över och under jord och många i yrket tycker att det är en häftig känsla att ”tämja” eller omforma naturen.

Hur blir du bergarbetare?

  • Du väljer Bygg- och anläggningsprogrammet och inriktningen Mark och anläggning.
  • Efter gymnasieskolan och yrkesexamen från gymnasiet går du vidare till färdigutbildning i ett företag. Färdigutbildningen får du genom en anställning i ett branschföretag och under tiden får du lärlingslön enligt avtal. Du måste själv söka anställning som lärling.
  • Enligt gällande yrkesutbildningsavtal får du ditt yrkesbevis när du kommit upp i 6 800 timmar. Tiden redovisas som timmar från gymnasieskolan (vid fullt studieprogram 2 500 timmar) och lärlingstiden (resterande upp till 6 800 timmar).
Hur genomförs din gymnasieutbildning?
    • Första året läser du delar av de gymnasiegemensamma ämnena och de programgemensamma karaktärsämnena.
    • Karaktärsämnena Bygg och anläggning 1 och 2 ger dig kunskap och orientering om branschens olika yrken så att du lättare ska kunna välja vilket yrke som passar dig bäst.
    • Under utbildningen varvas teoretisk och praktisk utbildning i skolan med utbildning på en arbetsplats, APL.
    • Du ska ha minst 15 veckors APL, Arbetsplatsförlagt lärande, under din utbildningstid.
    • Du kan genomföra Dina studier som gymnasiallärling.

Vill du studera vidare?

BYN rekommenderar att du läser kurserna svenska 2 och 3 samt engelska 6 för att få grundläggande behörighet till högskolestudier. Du har rätt att läsa de kurserna inom ramen för ditt program eller som utökat program. Prata med din studie- och yrkesvägledare för att få reda på vilka kraven är för den utbildning du är intresserad av.