Aktuellt

Nedan kan du läsa om det som är aktuellt just nu inom BYNs verksamhet.

MAR 17, 2015

Förlängd generell dispens från YTP


Sveriges Byggindustrier, Maskinentreprenörerna, Svenska Byggnadsarbetareförbundet och Seko Service och kommunikationsfacket har kommit överens om att införa en generell dispens från kravet att genomföra YTP med godkänt resultat för att erhålla yrkesbevis från 2015-04-01 till dess ett nytt yrkesutbildningsavtal träder i kraft. Inga krav på kompensation avseende lön till arbetstagare med anledning av att man tidigare inte klarat YTP kan ställas.

Överenskommelsen

Den arbetade tiden som krävs för att erhålla yrkesbevis (+ den teori som krävs) är enligt följande:

Timgränser för utfärdande av yrkebevis

Gymnasielärling:
Ungdomsutbildning           6 800

Traditionell lärling:
Ungdomsutbildning           6 800
Vuxenutbildning               5 800

Lärling S-avtalet:
Gymnasieutbildning           4 800
Vuxenutbildning                3 300

Maskinförarlärling:
Gymnasieutbildning           4 800
Vuxenutbildning                4 200