Aktuellt

Nedan kan du läsa om det som är aktuellt just nu inom BYNs verksamhet.

MAJ 7, 2015

Breddningsutbildning


En yrkesarbetare som har ett yrkesbevis för en anläggningsmaskin eller en krantyp kan utöka detta till ytterligare ett maskinslag genom att tillsammans med en handledare på företaget göra en breddningsutbildning.
För att kunna göra en så kallad breddningsutbildning hos det företag i vilket du är anställd måste vissa förutsättningar vara uppfyllda.
  • att företaget har ett gällande kollektivavtal/hängavtal med någon av BYNs parter
  • att föraren har ett yrkesbevis för något maskinslag
  • att en anmälan om breddningsutbildning skickas till BYNs kansli
  • att handledare namnges och godkänns
Genomförande

Fyll i anmälan och skicka in den till BYNs kansli som då returnerar underlaget, utbildningsplanen. Breddningsutbildning skall dokumenteras och efter avslutad genomgång skall utbildningsplanen skickas till BYNs kansli som antingen anger behov av tillkommande teori och/eller praktik eller om tillräcklig behörighet styrkts utfärdar ett nytt yrkesbevis med den nya maskintypen.

Breddningsutbildning kan också genomföras hos en av BYN godkänd utbildningsgivare efter godkännande av BYNs kansli.

Informationsblad

Anmälningsblankett