Aktuellt

Nedan kan du läsa om det som är aktuellt just nu inom BYNs verksamhet.

OKT 26, 2015

Utbildningsprojekt - Nya Glasögon


Yrkeslärarutbildning inom hållbart byggande och energieffektivisering

Vi måste minska vår energiförbrukning i Sverige. Uppvärmning och drift av fastigheter och bostäder står för ca 38 procent av vår energiförbrukning. Enligt EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda ska alla nya byggnader senast 31 december 2020 vara så kallade nära-noll-energibyggnader (NNE). Genom bättre kunskap om nya energibesparande material och metoder genom hela byggprocessen kan vi bygga energisnålare fastigheter.

Energimyndigheten: ”Sverige har som mål att halvera energianvändningen i bebyggelse till år 2050. Redan 2020 ska all nybyggnation vara nära-nollenergibyggnader och energianvändningen efter större renoveringar ska reduceras. Hela branschen ska ställas om till ett mer energieffektivt byggande. För att lyckas med det behövs mer kunskap.”

Genom att gå utbildningen Nya Glasögon får yrkeslärarna kompetensutveckling, förslag på metodik och tips på läromedel för att genomföra och utveckla undervisningen inom områdena hållbart byggande och energieffektivisering. Detta stämmer väl med intentionerna i Skolverkets styrdokument för de tre yrkesprogrammen, Bygg-, VVS & Fastighet- samt El- och energi.

Nya Glasögon är ett branschöverskridande projekt mellan Energimyndigheten och branscherna inom byggsektorn. Energibyggare är ett motsvarande projekt för de som i dag är yrkesverksamma.

Genom Nya Glasögon kommer 500 av de totalt 1500 berörda yrkeslärarna att ges en tredagars utbildning inom hållbart byggande och energieffektivisering. Utbildningen startar ”Yrkesutbildningsåret 2016”, på hösten, med en andra omgång under första kvartalet 2017. Utbildningen är avgiftsfri, men skolan får bekosta resa, logi och arbetstid. Skolan kan söka bidrag för dessa kostnader hos Skolverket.

Utbildningen kommer att erbjudas på ett antal platser fördelade på fyra regioner över hela landet.

Varje utbildningsomgång kommer att omfatta tre dagar uppdelade på två utbildningsblock. Första blocket, som är en dag, behandlar utmaningen ur ett vidare perspektiv och är gemensam för samtliga yrkesgrupper. Det andra blocket består av två dagar och inriktar sig på specifika yrkesgrupper.

 

Mer information om datum och orter kommer under hösten. Du kan även följa nyheter kring projektet på www.byn.se

För mer information kontakta projektledare Magnus Nordin
tel: 0720-791368