Aktuellt

Nedan kan du läsa om det som är aktuellt just nu inom BYNs verksamhet.

OKT 20, 2016

Bli inspirerad! Titta på filmen ”Bygg din framtid”


Vår förhoppning är att den ska ge lite mer nyfikenhet om BA-programmet och öppna upp intresset för ett framtida arbete i byggbranschen.
https://www.youtube.com/watch?v=eFGruu9uEdg&feature=youtu.be

Filmen kan användas i marknadsföring av Bygg- och anläggningsprogrammet. Den är i första hand framtagen som en inspirationsfilm för målgruppen – blivande gymnasielever.

Använd gärna filmen på gymnasiemässor, öppet-hus aktiviteter på skolan eller i andra sammanhang där Ni vill ge en första introduktion till byggbranschen.