Aktuellt

Nedan kan du läsa om det som är aktuellt just nu inom BYNs verksamhet.

AUG 28, 2018

Ny rutin för beställning av ID06-kort för elever och lärare


Byggindustrins Yrkesnämnd (BYN) har på uppdrag av Sveriges Byggindustrier och Maskinentreprenörerna samt Byggnads och SEKO att administrera och utge elevID06-kort till lärare och elever inom byggrelaterade utbildningar. Den 3 september 2018 överförs uppdraget från BYN till elevID06 AB (elevID06). ElevID06 är ett helägt dotterbolag till ID06 AB.

Under 2018 uppgraderas hela ID06-systemet till en högre säkerhetsnivå. Av detta följer nya rutiner för beställning och utlämnande av elevID06-kort. Det medför att alla lärare och elever måste identifiera sig med BankID (alternativt manuellt med pass eller nationellt ID) i samband med beställning och vid mottagandet av det nya uppgraderade elevID06-kortet.

Detta innebär också att alla elever och lärare som från den 3 september beställer ett elevID06-kort kommer anslutas till elevID06 och få det nya det elevID06-kortet. De elever som har eller får ett elevID06-kort beställt senast den 1 september 2018 kommer att anslutas till elevID06 någon gång före halvårsskiftet 2019 och då erhålla det nya elevID06-kortet.

Anslut, aktivera och använd

  1. elevID06 har en hemsida – www.elevid06.se – för information och beställning av elevID06-kort. Hemsidan kommer att öppnas den 29 augusti 2018 i samband med att elevID06 tar vid efter BYN.
  2. Skolor med byggrelaterade utbildningar kan beställa elevID06-kort via hemsidan, skolor som inte är godkända kan ansöka om att få elevID06-kort (ansökan sker via hemsidan).
  3. Den ansvariga läraren för elevID06-kort på skolan börjar med att skapa ett eget konto på hemsidan, lägga till skolan och skriva under med BankID.
  4. När kontot har godkänts av elevID06 kan den ansvariga läraren på hemsidan, efter att ha bekräftat sin identitet med BankID, lägga in uppgifter om sig själv och de individer (andra lärare och elever) som skall erhålla elevID06-kort. 
  5. När läraren registrerat alla uppgifter för en individ och lagt till ett giltigt fotografi markerar läraren att underlaget för att tillverka elevID06-kortet är klart.
  6. När de registrerade uppgifterna godkänts av elevID06 skickas ett mejl/SMS till individen som uppgifterna avser.
  7. Individen tar emot mejlet/SMSet och klickar på länken i meddelandet. Individen får godkänna personuppgiftspolicyn och allmänna villkor samt kontrollera att registrerade uppgifter inklusive foto är korrekta. Individen skapar samtidigt ett konto på hemsidan och signerar med BankID (alternativt manuellt med pass eller nationellt ID).
  8. När individen fått sitt elevID06-kort (som lämnas ut av läraren), loggar individen in på sitt elevID06-konto med BankID, aktiverar sitt kort och erhåller en PIN kopplat till elevID06-kortet.
  9. Kortet är nu redo att användas.

 

Saknas BankID får individen gå till en av elevID06 utsedd partner och få sin identitet verifierad med hjälp av pass eller nationellt ID. Information om rutiner och platser kommer presenteras på hemsidan.

elevID06:s hemsida www.elevid06.se är under uppbyggnad och kommer vara tillgänglig från den 29 augusti. Där kommer kontinuerligt ny information att läggas ut och där kan du också anmäla dig till elevID06:s nyhetsbrev.

Har du frågor eller funderingar om elevID06-kort kan du vända dig till Julia Tran på elevID06 som hjälper dig. Du når Julia på julia.tran@elevid06.se