Aktuellt

Nedan kan du läsa om det som är aktuellt just nu inom BYNs verksamhet.

APR 12, 2019

Felmeddelande i BYNs register


Om du som lärare hos en av våra godkända utbildningsgivare får upp ett meddelande som lyder:
”Det finns ingen lärare anställd i utbildningsgivaren med behörighet att utbilda inom det valda yrket” beror detta på en uppdatering som gjorts i BYNs register. 

Vi arbetar med att åtgärda problemet. Arbetet planeras vara klart under vecka 17.